DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLEDEN szkolny 1

Dziękujemy  
za okazywaną nam życzliwość,
cierpliwość i wyrozumiałość.
Za kierowanie naszymi losami
tak, abyśmy zrozumieli to,
że szlachetność i dobroć musi być w nas,
a wtedy świat, w którym żyjemy będzie bezpieczny
i przyjazny dla każdego człowieka.


                    Samorząd Uczniowski

 

Czytaj więcej: DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE


XIX DZIEŃ PAPIESKIpapieski 14

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku z okazji XIX Dnia Papieskiego , który w tym roku obchodziliśmy 13 października pod hasłem „Wstańcie, chodźmy” uczniowie z klas młodszych upamiętnili osobę Św. Jana Pawła II w swoich pracach. Zostały one zaprezentowane w dwóch wystawach jednej na terenie szkoły i drugiej w kościele Parafii NSPJ w Turku. Starsi, pod kierunkiem s. Eliaszy, przygotowali montaż słowno-muzyczny o naszym Papieżu w miejsce kazania na Mszy Świętej z udziałem dzieci.

Czytaj więcej: XIX DZIEŃ PAPIESKI


BOŻE ANIOŁY CHODZĄ Z NAMI DO SZKOŁYanioly 7

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku dnia 15 października została zakończona szkolna akcja katechetyczna o Aniołach Stróżach. Uczniowie zgłębiali jedną z prawd wiary chrześcijańskiej, że Bóg stworzył świat widzialny i niewidzialny. Dzieci z klas młodszych wykonywały prace plastyczne o Aniołach, słuchały poezji i jak co roku śpiewały do Nich i o Nich swoje piosenki. Chętni z klas starszych przedstawili temat plastycznie. Prace zostały zebrane w szkolnym albumie zatytułowanym – „Zawsze mam przy sobie Anioła Stróża”.

Czytaj więcej: BOŻE ANIOŁY CHODZĄ Z NAMI DO SZKOŁY

 


 

MIEJSKIE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJDEN2019 2

14 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystości przyświecały słowa pisarki Deanny Beisser „Nauczyciel… to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom”.

Po wystąpieniach dyrektor szkoły Elżbiety Pokojowej, wiceburmistrza Jerzego Kurzawy oraz zaproszonych gości, wystąpili uczniowie klasy 3 d. Dzień Edukacji Narodowej jest wspaniałą okazją do życzeń, podziękowań
i uhonorowania trudu tych, którzy na to zasłużyli swoim zaangażowaniem, operatywnością, twórczą i rzetelną pracą, prowadzącą do osiągnięć i sukcesów. W podziękowaniu za codzienną pracę, piętnaścioro nauczycieli turkowskich szkół i przedszkoli otrzymało nagrody Burmistrza Miasta za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Czytaj więcej: MIEJSKIE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

 


 

WYRÓŻNIENIE UCZENNIC SP1 W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „POSTAW NA SŁOŃCE”1

We wrześniu 2019 roku zakończył się ogólnopolski konkurs „Postaw na Słońce”, w którym wyróżnienie zdobyły aktualnie już absolwentki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku - Sara Buchali, Agata Drabina i Weronika Dziamara.

W roku szkolnym 2018/19 dziewczęta pracując metodą projektu przygotowały i zrealizowały film pt. „Krok w przyszłość”. Głównym celem projektu była popularyzacja idei prosumenta oraz upowszechnienie wśród młodego pokolenia i społeczności lokalnej wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. Opiekunem był p. Emil Piekarczyk.

W dniu 14 października dyrektor szkoły pani Elżbieta Pokojowa wręczyła uczennicom pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych udanych projektów.

Film dostępny jest do obejrzenia pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=jLmHevwt8UI.


UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SP1 NA WERNISAŻU WYSTAWY EMILA WITTA1

Dzika Amazonia, tajemnicze Andy to tematy przewodnie autorskiej wystawy prac podróżnika Emila Witta. Piękne fotografie owiane fascynującymi opowieściami – tego uczniowie i nauczycielki geografii naszej szkoły doświadczyli podczas wernisażu, który odbył się 9 października 2019 r. w Muzeum Miasta Turku. Wystawę można oglądać w Muzeum do 22 listopada. Serdecznie polecamy.

Czytaj więcej: UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE SP1 NA WERNISAŻU WYSTAWY EMILA WITTA


WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS  4 I 5wybory 2

Dnia 4 października w budynku przy ul. 3 Maja uczniowie dokonali wyboru swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego. Głównym celem wyborów było kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, które zostały zaprezentowane na drugim piętrze. Ciekawe pomysły uczniów zostały nagrodzone głosami kolegów i koleżanek.

Do Rady Samorządu Uczniowskiego w budynku przy ul. 3 Maja zostali wybrani: Julia Bachera 5d, Julian Chrostek 5c, Miłosz Ciuśniak 5d, Dominik Dudkiewicz 5c, Kornelia  Kacprzak 5c, Julia Karbowa 4a, Agata Kukuła  5c, Tomasz Potyralski 4c, Zuzanna Przysło  4a, Agnieszka Stasiak 5c, Gabriela Tyczyńska 5d, Joachim Włodarczyk 4a, Marcel Zasiadczyk 4b.

Gratulujemy !

Pamiętajmy również, że w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie i każdy uczeń może włączyć się aktywnie w  jego działalność.

Czytaj więcej: WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4 I 5

 


 

WYCIECZKA DO KOŚCIOŁA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSIEJ w TURKU20191004 081524

Uczniowie klasy 6d w dniu 04 październikaudali się na wycieczkę przedmiotową. Rolę przewodnika pełnił  pan B. Stachowiak, dyrektor Muzeum Miasta Turku, który zapoznał uczniów z historią tego wyjątkowego miejsca, będącego najstarszym zabytkiem naszego miasta. Historyk zwrócił uwagę na wyjątkowość architektury budynku, zaprojektowanego na planie krzyża greckiego. Pan Stachowiak podkreślił obecność kalikowanych organów i omówił   zasadę ich działania.  

Uczniowie wskazali różnice między luteranizmem a katolicyzmem, np. w kościele ewangelickim nie ma wody święconej,nie ma konfesjonałów, brak jest obrazów , rzeźb i polichromii,w oknach zamiast witraży umieszczone są zwykłe szyby. Dużą uwagę dzieci skupiła część  centralna kościoła, otóż w jednym pionie znajduje się ołtarz a nad nim kazalnica, a jeszcze wyżej organy. Atrakcją dla uczniów było wejście do zakrystii. 

Wizyta w kościele stała się okazją do powtórzenia, utrwalenia i wzbogacenia wiedzy na temat reformacji. Może niektórzy wrócą jeszcze raz zwiedzić  kosciół, ponieważ w każdą 1 i 3 niedzielę miesiąca odbywają się nabożeństwa, które prowadzi luterański pastor.

Czytaj więcej: WYCIECZKA DO KOŚCIOŁA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSIEJ w TURKU

 


 

NOC W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TURKUbiblioteki 24

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Tegoroczne obchody tego święta rozpoczęły się w niekonwencjonalny sposób od imprezy literackiej pt. „Noc Bibliotek”, która pokazała, jak ciekawym, przyjaznym i otwartym na wszystkich uczniów i uczennice miejscem jest każda biblioteka.

„Noc bibliotek” organizowana była po raz piąty. W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Znajdźmy wspólny język”.

W dniu 4 października 2019 r. uczniowie klasy 3 b Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku zostali zaproszeni do udziału w Nocy Bibliotek przez p. Ewę Kiwak, kierownika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Turku. Opiekunkami uczniów były: p. L. Pasturek, A. Antczak i E. Nowak.

Spotkanie rozpoczęło się od pokazu oryginalnych eksponatów tej biblioteki, najmniejszych i największych egzemplarzy książek. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali wyjątkowe okazy.

Dla uczestników organizatorki przygotowały wiele gier. Na początek był „łamacz lodów”, dzięki któremu wszyscy mogli poznać się bliżej, opowiadając o swoich zainteresowaniach i upodobaniach. Później przyszła kolej na „Koło współpracy”. Ta zabawa, której celem było zbudowanie wieży z drewnianych klocków okazała się bardzo trudna, ale dzieciom udało się osiągnąć sukces. Po tej wyczerpującej zabawie przyszła kolej na „Color brain”, czyli myślenie kolorami. Ta grupowa gra wywołała wiele emocji wśród uczestników, którzy zmęczeni zarówno fizycznie jak i psychicznie z radością przyjęli wiadomość, że przyszedł czas na kolację. Wszyscy z apetytem spałaszowali pyszną pizzę.

Czytaj więcej: NOC W PUBLICZNEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TURKU


"SUCHE BUKIETY - KOMPOZYCJA".bukiety 5

W dniu 30 września 2019 r. został ogłoszony konkurs świetlicowy o tematyce "Suche bukiety - kompozycja". Wzięło w nim udział 21 dzieci z klas 1-5. Rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 03 października 2019 r.

Komisja konkursowa w składzie: Wiesława Majdańska – przewodnicząca; Malwina Zielińska, Marlena Nykiel - Wojciechowska, Grażyna Sujewicz, Agnieszka Szymczyk (członkowie) przyznała następujące nagrody:

I miejsce zajęli uczniowie: Bartosz Janik, 1c, Michalina Kubiak, 1c, Huang Qimeng kl. 3b, Marcel Walczak, 1c;
II miejsce - Wiktoria Jakubowska, 5c, Hubert Zefirjan, 1c, Martyna Ochocka, 5b, Jan Szczepanik 1c, Zofia Koperska, 2c, Kacper Kowalewski, 4b, Nina Karwacka, 1a;

Natomiast III miejsce - Ksawery Pilarczyk, 4b, Laura Wojtasik, 1c, Wojciech Płóciennik, 1a, Szymon Borgieł, 3c, Eliza Wojtasik, 2a, Tymoteusz Nawrot, 1b, Martyna Ochocka, 1b, Amelia Konieczna, 2a, Maja Ochapska, 1c, Zuzanna Okraska, 1a.

Nagrody i dyplomy wręczyła uczniom wicedyrektor p. Krystyna Morek. Książki, plany lekcji i ozdobne "smycze" przekazała biblioteka szkolna.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej: "Suche bukiety - kompozycja".