UCZNIOWIE SP1 W TURKU W 2 EDYCJI PROJEKTU CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGOCMI 1

W obecnym roku szkolnym siedemnaścioro uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku rozpoczęło zajęcia w 2 edycji projektu edukacyjnego realizowanego przy współpracy z Politechniką Łódzką pod nazwą Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI).

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenie uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju (Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Dzięki realizacji projektu uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać zainteresowania z zakresu algorytmiki i programowania przy merytorycznym wsparciu Politechniki Łódzkiej.

W trakcie kolejnych 8 miesięcy, uczniowie spotykać się będą co tydzień na zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając swoje umiejętności programistyczne. Podczas zajęć tworzyć będą różnego rodzaju algorytmy, pisać programy w różnych środowiskach programistycznych, budować i programować roboty edukacyjne. Najlepsi uczniowie wezmą udział w ogólnopolskich konkursach programistycznych.

Zajęcia dla uczniów naszej szkoły prowadzi p. Emil Piekarczyk.


UCZENNICE KLASY 8C SP1 W TURKU W PROGRAMIE #SUPERKODERZYzajecia1 5

W roku szkolnym 2020/21 grupa trzynaściorga uczennic z klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku, podjęła wyzwanie i dołączyła do ogólnopolskiego programu pod nazwą #SuperKoderzy.

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-14 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych. Rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!

Jeszcze wiosną tego roku, Basia Maleta i Nina Misiek zgłosiły naszą szkołę do programu i zrealizowały krótki filmik, w którym przekonały organizatorów, że to właśnie one wraz z koleżankami zasługują na udział w projekcie. Dzięki temu Szkoła Podstawowa nr 1 w Turku otrzymała grant na zakup pięciu zestawów Lofi robotów Codebox, niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej przez nas ścieżki edukacyjnej: Konstruktorzy gier. Dodatkowo Fundacja Orange przeszkoliła dwoje nauczycieli naszej szkoły, przygotowując ich do przeprowadzenia zajęć oraz zapewniła wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu.

12 października 2020 roku dziewczęta rozpoczęły cykl 12 zajęć ze ścieżki edukacyjnej – „Konstruktorzy gier”. Zajęcia prowadzą pani Małgorzata Kaczkowska oraz pan Emil Piekarczyk.

Postępy uczennic na bieżąco można śledzić na specjalnie przygotowanej stronie programu:

https://szkoly.superkoderzy.pl/turek-2020/


XX DZIEŃ PAPIESKI - „TOTUS TUUS” JPII  1

W październiku na szkolnych katechezach dzieci i młodzież starają się pochylić jeszcze raz nad słowami św. Jana Pawła II skierowanymi do nich z miłości i troski o ich teraźniejszość i przyszłość.

XX Dzień Papieski, w tym roku przypadł 11 października, czyli w niedzielę przed pamiętną datą 16 października, wspominającą jak w 1978 roku bp. Karol Wojtyła wybrany został na papieża. W roku 100 rocznicy urodzin Papieża dzieci klas młodszych odkrywały jaki sens i skutek miało zawierzenie siebie i całego pontyfikatu Matce Bożej.

W liturgicznym kalendarzu dnia - 22 października wspominamy Papieża Polaka i stąd na szkolnych katechezach w kościele trzymając różaniec w ręku, pochylamy się nad nauczaniem Ojca Świętego i świadectwem głębokiej wiary, że Bóg przychodzi z pomocą tym, którzy Go wzywają a dzisiaj szczególnie przez Serce Matki – to Serce, któremu św. Jan Paweł II zawierzył Polskę i świat cały.

Czytaj więcej: XX DZIEŃ PAPIESKI - „TOTUS TUUS”


BOŻE ANIOŁY CHODZĄ Z NAMI DO SZKOŁY anioly 1

W naszej szkole zakończyła się katechetyczna akcja pod hasłem „Boże Anioły chodzą z nami do szkoły”, w której chętne dzieci zaprezentowały w formie plastycznej wyobrażenie swojego Anioła Stróża.

Całość ma na celu ożywianie dziecięcej wiary w świat niewidzialny stworzony przez Boga i w Bożą opiekę. Pierwsza modlitwa dziecka, którą najczęściej jest – Aniele Boży Stróżu mój, buduje w dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Dziękujemy rodzicom za wsparcie swoich dzieci, które ujawniły swoje talenty.

Czytaj więcej: BOŻE ANIOŁY CHODZĄ Z NAMI DO SZKOŁY


PASOWANIE NA CZYTELNIKADSC06334

12 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Turku uczniowie klas drugich zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Ze względu na sytuację epidemiczną nie mogliśmy przygotować takiej uroczystości jak w poprzednich latach. Nie mniej jednak uczniowie po złożeniu Przyrzeczenia Czytelnika otrzymali pamiątkowe Dyplomy oraz upominki. Natomiast ich rodzice otrzymali list, opracowany specjalnie na tą okazję.

Zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz bibliotekarzy był to szczególny dzień, długo przez wszystkich oczekiwany.

Czytaj więcej: PASOWANIE NA CZYTELNIKA


DZIEŃ CHŁOPCA1

30 września obchodziliśmy Dzień Chłopca. W klasach młodszych organizacją święta zajęli się rodzice, natomiast w klasach starszych koleżanki przygotowały różnorodne atrakcje dla kolegów. Dziewczynki z Samorządu Uczniowskiego złożyły wszystkim chłopcom najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyły słodkie upominki. Dzieci z klas młodszych wybrały się z tej okazji do kina na film pt. „Wiking i magiczny miecz”. Uczniowie klas starszych mogli pobawić się i pośpiewać w trakcie muzycznych przerw.

Czytaj więcej: DZIEŃ CHŁOPCA


 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W TURKU BIERZE UDZIAŁ W AKCJI „PO RAZ DRUGI # SADZIMY Z PREZYDENTEM”.drzewko 1

18 września 2020 r. Nadleśnictwo Turek przekazało naszej szkole 500 sadzonek drzew iglastych.

Cała społeczność szkolna włączyła się do akcji, sadząc drzewka w swoim otoczeniu tak, aby mogła w przyszłości się nimi opiekować.

Instrukcje sadzenia drzewek znajdują się na stronie Nadleśnictwa Turek

https://turek.poznan.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/VOvDwKEBzZuw/content/po-raz-drugi-sadzimy-z-prezydent-1

 


UCZNIOWIE SP1 ROZPOCZĘLI NOWY ROK SZKOLNY.poczatek 1

 

Rozpoczęcie roku szkolnego choć całkiem inne, to bardzo radosne. Inne bo zgodne z zasadami reżimu sanitarnego, ale bardzo radosne, gdyż widać było, że dzieci z utęsknieniem czekały na 1 września i rozpoczęcie nauki w szkole, w szkolnej ławce, z nauczycielami i przy tablicy. W sali sportowej odbyło się powitanie pierwszoklasistów. Uczniowie klas pierwszych spotkali wychowawców koleżanki i kolegów w wyznaczonych sektorach, natomiast uczniowie klas 2-8 o wyznaczonych godzinach rozpoczynali rok szkolny w swoich izbach lekcyjnych.

Widać było radość na twarzach, że można chodzić do szkoły i normalnie się uczyć. Nauczyciele również z radością powitali uczniów i przedstawili rekomendowane zasady higieny, kontaktu społecznego, przebywania i spędzania czasu w szkole.

Pani dyrektor Elżbieta Pokojowa w liście do uczniów życzyła ciekawych lekcji, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, satysfakcji z osiągniętych sukcesów, wzajemnej życzliwości i zaufania. Po prostu dobrego roku szkolnego.